Jak działa lek

Działanie Piloxidilu można podzielić na trzy etapy:

ETAP 1 – zatrzymanie wypadania włosów (po ok. 8 tygodniach)
W tej fazie następuje zahamowanie nadmiernego wypadania włosów, choć na początku może wystąpić jego chwilowe nasilenie. Ma to związek z działaniem leku, który przywraca prawidłowy cykl wzrostu włosa. Stare, martwe włosy są usuwane, aby zrobić miejsce nowym. Faza ta jest przejściowa i nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie*.
ETAP 2 – odrastanie pierwszych włosów (po 4-5 miesiącach)
Na tym etapie możemy zaobserwować pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków meszkowych.
ETAP 3 – to maksymalny odrost włosów (po ok. roku leczenia)
Badania z użyciem placebo w grupie kontrolnej potwierdziły, że przy systematycznym stosowaniu substancji zawartej w leku Piloxidil, odrasta nawet 74% więcej nowych włosów**.

*Niektóre osoby odnotowują zwiększone wypadanie włosów po upływie 2 do 6 tygodni po rozpoczęciu kuracji. Związane jest to najprawdopodobniej z działaniem minoksydylu, który powoduje skracanie spoczynkowej, telogenowej fazy cyklu włosa i przejście do fazy wzrostu, anagenu. Jeśli zwiększone wypadanie włosów utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie, pacjent powinien przerwać leczenie i skontaktować z lekarzem.

**W porównaniu z placebo. W 32 tygodniowym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu przeprowadzonym w 10 europejskich ośrodkach u 294 kobiet dokonano oceny ilości włosów niewelusowych na wybranym obszarze 1 cm2. W grupie kobiet stosujących miejscowo 2% roztwór minoksydylu odnotowano zwiększenie liczby włosów niewelusowych średnio o 33 włosy. Wzrost był znacząco większy niż w przypadku grupy placebo, w której odnotowano zwiększenie liczby włosów niewelusowych o średnio 19 włosów. J.P. Jacobs, C.A. Szpunar, M.L. Warner Use of topical minoxidil therapy for androgenetic alopecia in women. Int J Dermatol. 1993 Oct; 32(10):758-62

Ustawienia cookies